Sbírka na podporu rodin, soběstačnosti a zdraví

Hlavním cílem projektu Vědomě žít je podpora tvorby Rodových osad a vzdělávání v tomto směru. Pořádáme projekty a akce spojené tvorbou Rodových osad. Pomozte nám vytřvořit lepší místo pro život rodin.

Hlavní cíle sbírky Vědomě žít

  • Výběr financí pro nákup pozemků na vytvoření Rodové osady
  • Oslovit zájemce o život v Rodovém statku
  • Oslovit majitele pozemků
rodiče a děti sazenice

Podpořte nás

Sbírka Vědomě žít vznikla za účelem podpory vzniku Rodových osad v Česku. Děkujeme, že jste se rozhodli pomoci vytvořit lepší místo pro život rodin v naší vlasti. Projekt Vědomě žít hledá vhodné pozemky pro Rodové osady, získává finance na jejich nákup a sdružuje zájemce o život v Rodové osadě.

Pro zájemce o život v Rodové osadě

Projekt Vědomě žít si klade za své poslání podpořit vznik Rodových osad v Česku. Toho chceme dosáhnout pomocí našich třech hlavních činností. První část projektu je zaměřena na výběr vhodných pozemků, druhá část se věnuje získávání financí pro tyto účely a třetí část projektu seskupuje zájemce o život v Rodové osadě.

Více informací

rodina v přírodě

Informace pro majitele pozemků

Pokud vlastníte pozemek vhodný pro vytvoření Rodové osady nebo Rodového statku a chcete pozemek prodat nebo dokonce darovat, tak jste na správném místě. Pokud nám pozemek přenecháte, my zařídíme, že o pozemek bude pečováno v souladu s přírodou, vytvoří se zde čisté a šťastné místo pro život jedné nebo více rodin.

Více informací

Sbírku Vědomě žít zaštituje nezisková organizace Skoola Vědomí Života z.s..