Život v Rodovém statku

Hlavním cílem našeho projektu Vědomě žít je vytvoření příjemného prostoru pro šťastný a spokojený život rodin. Tento prostor nazýváme Rodový statek a jako první tento koncept popsal ve své knize Vladimír Megre.

Co to je Rodový statek

Rodový statek je kousek půdy, kousek vlasti o velikosti jednoho hektaru, kde bude ve svém domku žít rodina. Tento domek bude obklopen zahradou, která bude poskytovat zdravou a čistou potravu pro své oblíbené obyvatele. Spojením života rodiny na svém pozemku se zlepší vztah obyvatel ke své zahradě, přírodě a k životnímu prostředí.

Obyvatele Rodového statku to bude nabíjet pozitivní energií, podobně jako když se jdete projít do přírody. S tím bude souviset i zdravější způsob života, soběstačnost a šťastnější život. Tento způsob života může na své obyvatele pozitivně působit, bude radostí se zamýšlet nad smyslem života a budováním Rodinného statku pro mladší generace. S každou generací se bude Rodový statek a jeho oblíbení obyvatelé vylepšovat.

Rodové osady

U Rodových statků se předpokládá sdružování do „ekovesnic“, které nazýváme Rodové osady. V první fázi plánujeme zřizování menších Rodových osad, které se připojí k existující vesnici. Předpokládá se napojení na stávající infrastrukturu budování domků. Důležitým prvkem zůstává koncept zahrady, který je třeba, aby si každý majitel, každá rodina naplánovala a vytvořila podle svých představ. V druhé fázi projektu plánujeme zřízení velké Rodové osady, což bude vlastně vznik nové vesnice, tedy ekologické vesnice.

Tvorba Rodového statku

Tvorbě Rodového statku předchází studium a plánování možností jak postavení domku, tak i tvorby samostatné zahrady, lesíku, rybníčku a dalších prvků, které považujete za vhodné. Někomu může vyhovovat postavení maringotky a postupné práce na pozemku, jiný si bude chtít postavit moderní domek.

Někteří příznivci budou chtít žít maximálně soběstačně, jiní mohou využít místního vodovodu a elektřiny. V případě menších Rodových osad, plánovaných jako součást vesnice budou pravidla volnější, v případě vzniku samostatně větší Rodové osady je to již předmětem diskuze všech zájemců a vytvořením pravidel Rodové osady. Rodový statek si může každý vytvořit podle svého přání, na svém pozemku. Náš spolek Skoola vědomí života si klade za hlavní cíl zjednodušit vznik Rodových osad. Doporučujeme jako první krok přečíst si sérii knížek Anastásia od Vladimíra Megreho, kde se jako jedna z myšlenek probírá Rodový statek, dále pak také mezilidské vztahy, vzdělávání a další velmi podnětné myšlenky.